Research Papers 研究論文

2014~

2018年

  • Junichi Tanaka , Miho Ogawa, Hironori Hojo , Yusuke Kawashima , Yo Mabuchi , Kenji Hata , Shiro Nakamura , Rika Yasuhara , Koki Takamatsu , Tarou Irié, Toshiyuki Fukada, Takayoshi Sakai, Tomio Inoue , Riko Nishimura , Osamu Ohara, Ichiro Saito, Shinsuke Ohba, Takashi Tsuji, and Kenji Mishima, Generation of orthotopically functional salivary gland from embryonic stem cells, Nature Communications 9421, 2018

2017年

  • Bum-Ho Bin, Jinhyuk Bhin, Mikiro Takaishi, Koh-ei Toyoshima, Saeko Kawamata, Kana Ito, Takafumi Hara, Takashi Watanabe, Tarou Iriéa, Teruhisa Takagishi, Su-Hyon Lee, Haeng-Sun Jung, Sangchul Rho, Juyeon Seo, Dong-Hwa Choi, Daehee Hwang, Haruhiko Koseki, Osamu Ohara, Shigetoshi Sano, Takashi Tsuji, Kenji Mishima, and Toshiyuki Fukada, Requirement of zinc transporter ZIP10 for epidermal development: Implication of the ZIP10-p63 axis in epithelial homeostasis. Proc Natl Acad Sci U S A, 14;114(46):12243-12248. doi: 10.1073/pnas.1710726114, 2017 
  • Mitsuaki Ono, Masamitsu Oshima, Miho Ogawa, Wataru Sonoyama, Emilio Satoshi Hara, Yasutaka Oida, Shigehiko Shinkawa, Ryu Nakajima, Atsushi Mine, Satoru Hayano, Satoshi Fukumoto, Shohei Kasugai, Akira Yamaguchi, Takashi Tsuji and Takuo Kuboki, Practical whole-tooth restoration utilizing autologous bioengineered tooth germ transplantation in a postnatal canine model. Scientific Reports 7:44522. doi: 10.1038/srep44522, 2017

2016年

  • Ritsuko Morita, Miho Kihira, Yousuke Nakatsu, Yohei Nomoto, Miho Ogawa, Kazumasa Ohashi, Kensaku Mizuno, Tetsuhiko Tachikawa, Yukitaka Ishimoto, Yoshihiro Morishita, and Takashi Tsuji, Coordination of Cellular Dynamics Contributes to Tooth Epithelium Deformations, PLoS One, 11(9):e0161336, 2016 
  • Ryoji Takagi, Junko Ishimaru, Ayaka Sugawara, Koh-ei Toyoshima, Kentaro Ishida, Miho Ogawa, Kei Sakakibara, Kyosuke Asakawa, Akitoshi Kashiwakura, Masamitsu Oshima, Ryohei Minamide, Akio Sato, Toshihiro Yoshitake, Akira Takeda, Hiroshi Egusa and Takashi Tsuji, Bioengineering a 3D integumentary organ system from iPS cells using an in vivo transplantation model, Science Advances, 2(4):e1500887, doi: 10.1126/sciadv.1500887, 2016 

2015年

  • Chikafumi Ozone, Hidetaka Suga, Mototsugu Eiraku, Taisuke Kadoshima, Shigenobu Yonemura, Nozomu Takata, Yutaka Oiso, Takashi Tsuji and Yoshiki Sasai, Functional anterior pituitary generated in self-organizing culture of human embryonic stem cells, Nature Communications 7: 10351, doi:10.1038/ncomms10351, 2015 
  • Naomi Yamamoto, Masamitsu Oshima, Chie Tanaka, Miho Ogawa, Kei Nakajima, Kentaro Ishida, Keiji Moriyama1 and Takashi Tsuji, Functional tooth restoration utilising split germs through re-regionalisation of the tooth-forming field, Scientific Reports 5:18393. doi: 10.1038/srep18393, 2015 
  • Jun Ishikawa, Masamitsu Oshima, Fumitaka Iwasaki, Ryoji Suzuki, Joonhong Park, Kazuhisa Nakao, Yuki Matsuzawa-Adachi, Taro Mizutsuki, Ayaka Kobayashi, Yuta Abe, Eiji Kobayashi, Katsunari Tezuka & Takashi Tsuji, Hypothermic temperature effects on organ survival and restoration, Scientific Reports 5:9563. doi: 10.1038/srep09563, 2015 

2014年

  • Masamitsu Oshima, Kaoru Inoue, Kei Nakajima, Tetsuhiko Tachikawa, Hiromichi Yamazaki,Tomohide Isobe, Ayaka Sugawara, Miho Ogawa, Chie Tanaka, Masahiro Saito, Shohei Kasugai,Teruko Takano-Yamamoto, Takashi Inoue, Katsunari Tezuka, Takuo Kuboki, Akira Yamaguchi & Takashi Tsuji. Functional tooth restoration by next-generation bio-hybrid implant as a bio-hybrid artificial organ replacement therapy, Scientific Reports 4:6044, 2014.

 

 

pagetop